Rak przełyku

Rak przełyku jest chorobą wyjątkowo niebezpieczną, a choć postęp w medycynie jest niezaprzeczalny, w tym konkretnym przypadku rokowania nie są najlepsze.

Szacuje się, że szanse na przeżycie kolejnych pięciu lat odnoszą się do zaledwie ośmiu procent pacjentów, u których wykryto zmiany nowotworowe, a jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest zbyt późne postawienie właściwej diagnozy.

Wszystkie przyczyny występowania raka przełyku nie są nam jeszcze znane, możemy dziś jednak wskazać na przynajmniej kilka czynników, które sprzyjają zachorowaniom.

Na pierwszy plan wysuwa się w tym kontekście nadużywanie alkoholu, nowotwór pojawia się przy tym u osób, które nie stronią od papierosów zwłaszcza, jeśli zaczęły je palić w młodym wieku.

Wśród czynników zwiększających ryzyko choroby nowotworowej przełyku wymienia się również niewłaściwą dietę, a także niedobory witamin i pierwiastków śladowych. Sygnałem świadczącym o pojawieniu się i postępowaniu choroby są przede wszystkim narastające trudności z przełykaniem.