Rak przełyku


Rak przełyku jest stosunkowo rzadkim nowotworem. Zachorowalność w Polsce sięga 2% wszystkich nowotworów złośliwych. Zdecydowanie częściej dotyczy mężczyzn, szczególnie po 40 roku życia.

Rak przełyku

Wśród nowotworów złośliwych wyróżniamy; raka płaskonabłonkowego i gruczolakoraka.

Raki płaskonabłonkowe (Carcinoma planoepitheliale pharyngis) stanowią 90% nowotworów przełyku i lokalizują się najczęściej w środkowej części przełyku, natomiast gruczolakoraki zajmują dalszy fragment przełyku. Rak przełyku zwykle szerzy się miejscowo naciekając sąsiednie narządy. Może dawać przerzuty do okolicznych węzłów chłonnych oraz do płuc i wątroby.

Epidemiologia
Rak przełyku jest stosunkowo rzadkim nowotworem. Zachorowalność w Polsce sięga 2% wszystkich nowotworów złośliwych. Zdecydowanie częściej dotyczy mężczyzn, szczególnie po 40 roku życia.

Przyczyny:

Do czynników ryzyka raka płaskonabłonkowego i gruczolakoraka należą:

  • nadużywanie alkoholu oraz palenie i żucie tytoniu,
  • częste picie bardzo gorących napojów,
  • przebyty rak głowy i szyi,
  • radioterapia okolicy śródpiersia w wywiadzie,
  • refluks żołądkowo-przełykowy,
  • niski status społeczny,
  • niedobory witamin i mikroelementów.